Toegankelijke hotels in Vlaanderen, v2.

Overzicht van de hotels in Vlaanderen en brussel met een toegankelijkheidslabel A (basis) of A+ (comfort) met toeristische toegankelijkheidsinfo.

Trefwoorden
Toegankelijkheid
Accessibility
accommodation
logies
overnachting
hotels
label
toegankelijkheidslabel
rolstoel
handicap
beperking
disability
wheelchair
motor impaired
Doelgroep
Toegankelijkheid
Categorie
Logies
Type
Tekst
Uitgever
Toerisme Vlaanderen
Taal
English
French
Dutch
Laatst aangepast:
04/02/2019
Updatefrequentie
Dagelijks
Beschikbare formaten:
JSON | XML | CSV | PHP
Resource URL:
https://opendata.visitflanders.org/accessibility/accommodation/hotels_v2
business_product_id
Contains the id of a product
discriminator
The information category to which the product belongs according the product taxonomy.
changed_time
Contains the date the product was last updated
deleted
Indicates if the product has been deleted
name
Name of product
street
Name of street
house_number
Number of building
box_number
Subnumber of (part of) building
postal_code
Postal code of address
city_name
Sub city name
main_city_name
main city name
distance
Spatial query return result in meter
promotional_region
Touristic region to which the product belongs.
x
x-coordinate (Lambert 72)
y
y coordinate (Lambert 72)
lat
Latitude (wgs84)
long
Longitude (wgs84)
green_key_labeled
Eco label awarded to some of the products
accessibility_label
Protected accessibililty label contains 3 possible values: A+ (comfort), A (basic) or I (information_available).
closing_period
Actual closing period, multilingual
next_year_closing_period
Closing period next year, multilingual
phone1
Phone number 1 of the product
phone2
phone number 2 of the product
phone3
phone number 3 of the product
email
e-mail of the product
website
url of website of the product
facebook
facebook
twitter
twitter
flickr
flickr
instagram
instagram
product_description
Description of the product, multilangual.
link_to_accessibility_website
Url of the TOEVLA report
description
Description of the product, multilangual.
allergies
Info available for people with other allergies or asthma
appartement
Wheelchair accessibility related information about the holiday appartment/studio
bed_and_bathroom
Wheelchair accessibility related information about the bed- and bathroom
common_toilet
Wheelchair accessibility related information about the communal toilets
entrance
Wheelchair accessibility related information - the access path, the entrance and the reception
extra_care
Extra accessibility information related to care
extra_facilities
Extra wheelchair accessibility related information
living_space
Information on the accessibility of the living and dining area
food_allergy
Info available for people with food allergies
hearing_impaired
Info for the hearing impaired available
motor_impaired
Info for people with physical handicap
accessibility_private_parking
restaurant_or_breakfast_area
Wheelchair accessibility related information about the restaurant
route_and_levels
visually_impaired
Info available for the visually impaired and deaf
sanitary_block
Information on the accessibility of the sanitary block
comfort_class
Comfort classification for the accommodation categories. Values are different according the category.
status
Indicates the status of the registrated accommodation. Possible values are: Notified (aangemeld nieuw decreet), Acknowledged (erkend nieuw decreet), Licensed (vergund volgens oud decreet).
last_status_change_date
Date on which the status has been changed
number_of_units
Total number of units (aantal verhuureenheden)
maximum_capacity
Maximum number of sleeping places (Aantal slaapplaatsen)
imagesurl
List of url's of images belonging to the product
imagesurlmain
Main image of the product
page
Default value
500
Vereist
Uit

Page_number geeft het pagina nummer aan wanneer de dataset is gepagineerd. De parameter kan samen met page_size worden gebruikt, die standaard op 500 is ingesteld. Indien je niet wil pagineren, stel je deze parameter in op -1.

page_size
Default value
500
Vereist
Uit

Met de 'page' parameter geef je het aantal resultaten aan die worden teruggeven in 1 pagina (bvb page=1&page_size=3 krijg je resultaat 1,2 en 3).

limit
Default value
500
Vereist
Uit

In plaats van de page / page_size kan je ook limit en offset gebruiken. Limit heeft hetzelfde doel als page_size, namelijk het aantal resultaten beperken, de standaardwaarde is 500. Stel limit=-1 indien je niet wilt pagineren en alle resultaten wil terugkrijgen

offset
Default value
0
Vereist
Uit

Met de 'offset' parameter kan je aangeven vanaf welke record resultaten worden teruggegeven (bvb ?offset=12&limit = 5 geeft 5 resultaten terug vanaf 12 record)

city
Default value
%
Vereist
Uit

Data zal gefilterd worden op de naam van de gemeente.

region
Default value
%
Vereist
Uit

Data zal gefilterd worden op de naam van de regio (maasland, waasland, vlaamseArdennen, kunststadAntwerpen, hageland, antwerpseKempen, leieStreek, groeneGordel, voerstreek, kunststadBrussel, kunststadBrugge, kunststadMechelen, haspengouw, kust, brugseOmmeland, scheldeland, kunststadLeuven, westhoek, kunststadGent, limburgseKempen, meetjesland).

timestamp
Default value
1970/01/01
Vereist
Uit

Een tijdsaanduiding (yyyy/mm/dd) die ervoor zorgt dat enkel resultaten worden teruggegeven die veranderd zijn sinds de gegeven waarde.

order_on
Vereist
Uit

De kolomnaam waarop moet gesorteerd worden, standaard zal er stijgend worden gesorteerd.

order_by
Default value
ASC
Vereist
Uit

De manier waarop gesorteerd moet worden. Stijgend wordt aangegeven met "ASC", dalend met "DESC".

bicycle_friendly
Default value
%
Vereist
Uit

Deze parameter geeft aan of er enkel fietsvriendelijke resultaten moeten teruggegeven worden. Mogelijke waarden zijn 1 of 0.

green_key
Default value
%
Vereist
Uit

Deze parameter geeft aan of er enkel groene sleutel resultaten moeten teruggegeven worden. Mogelijke waarden zijn 1 of 0.

accessibility
Default value
%
Vereist
Uit

Deze parameter geeft aan of er enkel resultaten moeten teruggegeven worden die toegankelijkheidsinformatie hebben. Mogelijke waarden zijn comfort, basic of information_available.

Values
comfort|Comfort (A+)
basic|Basic (A)
information_available|Informatie beschikbaar (l)
lang
Vereist
Uit

Deze parameter geeft in welke taal (nl,en,fr,de,sp,it,pt,ru,jp,zh,da,se) de data moet teruggegeven worden. Merk op dat niet alle data vertaalbaar is.

x_coord
Vereist
Uit

De x coordinaat van de geografische filter waarvan resultaten worden teruggegeven.

y_coord
Vereist
Uit

De x coordinaat van de geografische filter waarvan resultaten worden teruggegeven.

radius
Default value
1000
Vereist
Uit

De radius (in m) van de zone met als middelpunt de x en y coordinaten waarin resultaten worden teruggegeven.

Example URL:
    https://opendata.visitflanders.org/accessibility/accommodation/hotels_v2.json?page=500&page_size=500&limit=1
   
Example result:
     null