Toegankelijke natuurdomeinen en parken in Vlaanderen & Brussel, v2.

Overzicht van natuurdomeinen (met toegankelijke wandelpaden, speeltuigen, activiteiten,..) en parken in Vlaanderen en Brussel die toegankelijk werden bevonden.

Trefwoorden
Accessibility
Toegankelijkheid
natuur
nature
parken
parks
natuurdomeinen
wheelchair
rolstoel
beperking
disability
handicap
Doelgroep
Toegankelijkheid
Categorie
Attracties
Type
Tekst
Uitgever
Toerisme Vlaanderen
Taal
English
French
Dutch
Laatst aangepast:
03/01/2019
Updatefrequentie
Dagelijks
Beschikbare formaten:
JSON | XML | CSV | PHP
Resource URL:
https://opendata.visitflanders.org/accessibility/attractions/nature_v2
business_product_id
Contains the id of a product
information_group
discriminator
The information category to which the product belongs according the product taxonomy.
changed_time
Contains the date the product was last updated
deleted
Indicates if the product has been deleted
name
Name of product
street
Name of street
house_number
Number of building
box_number
Subnumber of (part of) building
postal_code
Postal code of address
city_name
Sub city name
main_city_name
main city name
distance
Spatial query return result in meter
promotional_region
Touristic region to which the product belongs.
x
x-coordinate (Lambert 72)
y
y coordinate (Lambert 72)
lat
Latitude (wgs84)
long
Longitude (wgs84)
green_key_labeled
Eco label awarded to some of the products
accessibility_label
Protected accessibililty label contains 3 possible values: A+ (comfort), A (basic) or I (information_available).
closing_period
Actual closing period, multilingual
next_year_closing_period
Closing period next year, multilingual
phone1
Phone number 1 of the product
phone2
phone number 2 of the product
phone3
phone number 3 of the product
email
e-mail of the product
website
url of website of the product
facebook
facebook
twitter
twitter
flickr
flickr
instagram
instagram
product_description
Description of the product, multilangual.
link_to_accessibility_website
Url of the TOEVLA report
accessibility_description
entrance
Wheelchair accessibility related information - the access path, the entrance and the reception
route_and_levels
common_toilet
Wheelchair accessibility related information about the communal toilets
experience_desc
extra_facilities
Extra wheelchair accessibility related information
food_allergy
Info available for people with food allergies
allergies
Info available for people with other allergies or asthma
deaf
Info available for the deaf
auditive
Info available for the hearing impaired
mental
Info available for people with intellectual disabilities
motor
Info available for people with physical handicap
blind
Info available for the blind
visual
Info available for the visually impaired
autism
Info available for people with autism
food_allergy_desc
Info for people with food allergies (description)
allergies_desc
Info for people with other allergies or asthma (description)
deaf_desc
Info for the deaf (description)
auditive_desc
Info for the hearing impaired (description)
mental_desc
Info for people with intellectual disabilities (description)
motor_desc
Info for people with physical handicap (description)
blind_desc
Info for the blind (description)
visual_desc
Info for the visually impaired (description)
autism_desc
Info for people with autism (description)
page
Default value
500
Vereist
Uit

Page_number geeft het pagina nummer aan wanneer de dataset is gepagineerd. De parameter kan samen met page_size worden gebruikt, die standaard op 500 is ingesteld. Indien je niet wil pagineren, stel je deze parameter in op -1.

page_size
Default value
500
Vereist
Uit

Met de 'page' parameter geef je het aantal resultaten aan die worden teruggeven in 1 pagina (bvb page=1&page_size=3 krijg je resultaat 1,2 en 3).

limit
Default value
500
Vereist
Uit

In plaats van de page / page_size kan je ook limit en offset gebruiken. Limit heeft hetzelfde doel als page_size, namelijk het aantal resultaten beperken, de standaardwaarde is 500. Stel limit=-1 indien je niet wilt pagineren en alle resultaten wil terugkrijgen

offset
Default value
0
Vereist
Uit

Met de 'offset' parameter kan je aangeven vanaf welke record resultaten worden teruggegeven (bvb ?offset=12&limit = 5 geeft 5 resultaten terug vanaf 12 record)

city
Default value
%
Vereist
Uit

Data zal gefilterd worden op de naam van de gemeente.

region
Default value
%
Vereist
Uit

Data zal gefilterd worden op de naam van de regio (maasland, waasland, vlaamseArdennen, kunststadAntwerpen, hageland, antwerpseKempen, leieStreek, groeneGordel, voerstreek, kunststadBrussel, kunststadBrugge, kunststadMechelen, haspengouw, kust, brugseOmmeland, scheldeland, kunststadLeuven, westhoek, kunststadGent, limburgseKempen, meetjesland).

timestamp
Default value
1970/01/01
Vereist
Uit

Een tijdsaanduiding (yyyy/mm/dd) die ervoor zorgt dat enkel resultaten worden teruggegeven die veranderd zijn sinds de gegeven waarde.

order_on
Vereist
Uit

De kolomnaam waarop moet gesorteerd worden, standaard zal er stijgend worden gesorteerd.

order_by
Default value
ASC
Vereist
Uit

De manier waarop gesorteerd moet worden. Stijgend wordt aangegeven met "ASC", dalend met "DESC".

bicycle_friendly
Default value
%
Vereist
Uit

Deze parameter geeft aan of er enkel fietsvriendelijke resultaten moeten teruggegeven worden. Mogelijke waarden zijn 1 of 0.

green_key
Default value
%
Vereist
Uit

Deze parameter geeft aan of er enkel groene sleutel resultaten moeten teruggegeven worden. Mogelijke waarden zijn 1 of 0.

accessibility
Default value
%
Vereist
Uit

Deze parameter geeft aan of er enkel resultaten moeten teruggegeven worden die toegankelijkheidsinformatie hebben. Mogelijke waarden zijn comfort, basic of information_available.

Values
comfort|Comfort (A+)
basic|Basic (A)
information_available|Informatie beschikbaar (l)
lang
Vereist
Uit

Deze parameter geeft in welke taal (nl,en,fr,de,sp,it,pt,ru,jp,zh,da,se) de data moet teruggegeven worden. Merk op dat niet alle data vertaalbaar is.

x_coord
Vereist
Uit

De x coordinaat van de geografische filter waarvan resultaten worden teruggegeven.

y_coord
Vereist
Uit

De x coordinaat van de geografische filter waarvan resultaten worden teruggegeven.

radius
Default value
1000
Vereist
Uit

De radius (in m) van de zone met als middelpunt de x en y coordinaten waarin resultaten worden teruggegeven.

Example URL:
    https://opendata.visitflanders.org/accessibility/attractions/nature_v2.json?page=500&page_size=500&limit=1
   
Example result:
     null