Info over filters

Je kan naar je dataset op verschillende manieren zoeken (zie A. Filter datasets).

Eens een dataset gekozen kan je verder filteren op de gewenste records (zie B. Filter data).

A. Filter datasets

Doelgroep :de doelgroep geeft aan waarvoor de data zijn aangemaakt.

   Toerist: hieronder vallen alle datasets met promotionele kenmerken, bv hotels met promotionele data

   Toegankelijkheid: hieronder vallen alle datasets met toegankelijkheidskenmerken, bv hotels met toegankelijksheidsdata

Categorie :de categorie groepeert datasets die logisch met elkaar verbonden zijn, bv logies met dataset hotels, campings, ..

   Logies: hieronder vallen alle logiesdatasets, zoals hotels, campings, vakantiecentra, gastenkamers, vakantiewoningen, enz

   Diensten & faciliteiten: hieronder vallen datasets die met diensten en faciliteiten in het toerisme te maken hebben, zoals      toeristische infokantoren, ...

   Routes & tours : hieronder vallen de routenetwerken, zoals de fiets-, wandel-, ruiter-, routenetwerken, de LF routes,...

   Events: hieronder vallen de aktiviteiten die tijdsgebonden zijn en van tijdelijke aard zijn.

   Activiteiten: hieronder vallen alle data die met sport, recreatie te maken hebben en die gericht zijn op actief bezig zijn.

Type : het type geeft de aard van de dataset weer, dit kan tekst, geografisch, numeriek, video, audio, beeld, gebeurtenis zijn.

   Tekst: tekstuele bestand

   Geografisch: geografisch bestand

   Beelden: foto of grafisch bestand

Licentie : geeft aan welke licentie aan de dataset is verbonden

   Gratis Open Data licentie; modellicentie van de Vlaamse Overheid die voor de meeste datasets geldt

   Specifieke licentie: de routenetwerken hebben bv nog een Licentie op maat voor commercieel hergebruik

.  Geen licentie: voor het fotomateriaal moeten de rechten per foto worden bekeken, er is nog geen licentie aan deze dataset    gekoppeld

Trefwoorden: je kan zoeken op 1 of meerdere trefwoorden om je dataset te vinden.


B. Filter datarecords

Locatie : je kan de data uit je dataset filteren:

   Voor een gemeente: dit zijnde officiële gemeenten in Vlaanderen (308) en in Brussel (19).

   Voor een toeristische regio: dit zijn de regio's die in toeristisch Vlaanderen worden gebruikt. 

   Op Lambert72 coördinaten: dit doe je door voor een bepaalde locatie een X en Y waarde op te geven met daarbij een   bepaalde straal (in meter). Als resultaat krijg je dan alle records terug van de dataset, die in een straal (met opgegeven aantal meter) rond de locatie (voor de opgegeven x en y waarde) zijn gelegen.

Labels: bijkomende filtermogelijkheden zijn er ook:

   voor het toegankelijkheidslabel (A+, A of info),

   voor het fietsvriendelijk label en

   voor het Groene Sleutel label.

Taalkeuze: vermits bepaalde datasets multilingual zijn, kan afhankelijk van de dataset, ook op één van de 12 talen worden geselecteerd. Dit zijn Nederlands (nl), Engels (en), Frans (fr), Duits (de), Italiaans (it), Portugees (pt), Deens (da), Zweeds (sv), Spaans (es), Japans (ja), Chinees (zh), Russisch (ru).

Laatst aangepast: In de meeste datasets is er voor elke record ook een datumveld aanwezig dat de laatste aanpassingen weergeeft. Hierdoor is het mogelijk om alle records van de laatste x weken of maanden bv te selecteren.