Basisregister van alle logies in Vlaanderen.

In het basisregister vind je informatie over alle aangemelde, erkende en nog vergunde logies in het Vlaamse Gewest. Van elk logies publiceert Toerisme Vlaanderen de naam, het adres en eventuele andere contactgegevens, de categorie en eventueel de comfortclassificatie, de status (aangemeld, erkend, vergund) en de datum waarop het die verkreeg, en het aantal verhuureenheden en/of slaapplaatsen. Wie het logies uitbaat en de contactgegevens van de uitbater geeft Toerisme Vlaanderen niet vrij omwille van de privacy.

Trefwoorden
accommodation
logies
logiesdecreet
erkenning
vergunning
aangemeld
basisregister
logiesregister
base registry
acknowledged
licensed
notified
Doelgroep
Sector
Categorie
Logies
Type
Tekst
Uitgever
Toerisme Vlaanderen
Laatst aangepast:
03/01/2019
Updatefrequentie
Dagelijks
Beschikbare formaten:
JSON | XML | CSV | PHP
Resource URL:
http://opendata.visitflanders.org/sector/accommodation/base_registry
Opmerkingen

 

Voor niet-professionele gebruikers publiceert Toerisme Vlaanderen het basisregister in een makkelijk te doorzoeken versie op http://www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet/basisregister

Informatie over het Vlaamse logiesdecreet vind je op www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet

business_product_id
Contains the id of a product
product_type
Contains the values: 'Base' or 'Promo'. Indicates if the accommodation is a basic product or also has an extra promotional name. If so, then you can find the list of productID's in the field 'parent_product_ids.
parent_product_ids
A list of parents ids (business_product_ids) if product_type is 'promo'
name
Name of product
name_or_number
Specific product name
discriminator
The information category to which the product belongs according the product taxonomy.
street
Name of street
house_number
Number of building
box_number
Subnumber of (part of) building
postal_code
Postal code of address
main_city_name
main city name
x
x-coordinate (Lambert 72)
y
y coordinate (Lambert 72)
lat
Latitude (wgs84)
long
Longitude (wgs84)
distance
Spatial query return result in meter
promotional_region
Touristic region to which the product belongs.
changed_time
Contains the date the product was last updated
last_status_change_date
Date on which the status has been changed
phone1
Phone number 1 of the product
phone2
phone number 2 of the product
phone3
phone number 3 of the product
email
e-mail of the product
website
url of website of the product
status
Indicates the status of the registrated accommodation. Possible values are: Notified (aangemeld nieuw decreet), Acknowledged (erkend nieuw decreet), Licensed (vergund volgens oud decreet).
comfort_class
Comfort classification for the accommodation categories. Values are different according the category.
number_of_units
Total number of units (aantal verhuureenheden)
maximum_capacity
Maximum number of sleeping places (Aantal slaapplaatsen)
number_of_short_term_camping_spots
Number of touristic camping spots <= 31 days (Aantal toeristische kampeerplaatsen, <= 31dagen).
number_of_touristic_camping_spots
Number of touristic camping spots for a season, <= 6 months (Aantal seizoensplaatsen <= 6 maanden).
number_of_camper_stands
Number of camper stand (<= 31 days)
number_of_camping_spots
Number of camping spots for tents <= 31 days (Aantal plaatsen op de tentenweide <= 31 dagen).
number_of_residence_units
Number of residence units (aantal overige plaatsen).
number_of_long_term_camping_spots
Number of regular camping spots (Aantal gewone verblijfplaatsen).
number_of_residence_units_for_rental
Number of residence units that can be rented to tourist for a short period of time <= 31 days (Aantal eigen verblijven voor verhuur <= 31 dagen).
number_of_hikers_huts
Number of hikers huts (Aantal kampeerhutten).
page
Default value
500
Vereist
Uit

Page_number geeft het pagina nummer aan wanneer de dataset is gepagineerd. De parameter kan samen met page_size worden gebruikt, die standaard op 500 is ingesteld. Indien je niet wil pagineren, stel je deze parameter in op -1.

page_size
Default value
500
Vereist
Uit

Met de 'page' parameter geef je het aantal resultaten aan die worden teruggeven in 1 pagina (bvb page=1&page_size=3 krijg je resultaat 1,2 en 3).

limit
Default value
500
Vereist
Uit

In plaats van de page / page_size kan je ook limit en offset gebruiken. Limit heeft hetzelfde doel als page_size, namelijk het aantal resultaten beperken, de standaardwaarde is 500. Stel limit=-1 indien je niet wilt pagineren en alle resultaten wil terugkrijgen

offset
Default value
0
Vereist
Uit

Met de 'offset' parameter kan je aangeven vanaf welke record resultaten worden teruggegeven (bvb ?offset=12&limit = 5 geeft 5 resultaten terug vanaf 12 record)

city
Default value
%
Vereist
Uit

Data zal gefilterd worden op de naam van de gemeente.

region
Default value
%
Vereist
Uit

Data zal gefilterd worden op de naam van de regio (maasland, waasland, vlaamseArdennen, kunststadAntwerpen, hageland, antwerpseKempen, leieStreek, groeneGordel, voerstreek, kunststadBrussel, kunststadBrugge, kunststadMechelen, haspengouw, kust, brugseOmmeland, scheldeland, kunststadLeuven, westhoek, kunststadGent, limburgseKempen, meetjesland).

timestamp
Default value
1970/01/01
Vereist
Uit

Een tijdsaanduiding (yyyy/mm/dd) die ervoor zorgt dat enkel resultaten worden teruggegeven die veranderd zijn sinds de gegeven waarde.

order_on
Vereist
Uit

De kolomnaam waarop moet gesorteerd worden, standaard zal er stijgend worden gesorteerd.

order_by
Default value
ASC
Vereist
Uit

De manier waarop gesorteerd moet worden. Stijgend wordt aangegeven met "ASC", dalend met "DESC".

bicycle_friendly
Default value
%
Vereist
Uit

Deze parameter geeft aan of er enkel fietsvriendelijke resultaten moeten teruggegeven worden. Mogelijke waarden zijn 1 of 0.

green_key
Default value
%
Vereist
Uit

Deze parameter geeft aan of er enkel groene sleutel resultaten moeten teruggegeven worden. Mogelijke waarden zijn 1 of 0.

accessibility
Default value
%
Vereist
Uit

Deze parameter geeft aan of er enkel resultaten moeten teruggegeven worden die toegankelijkheidsinformatie hebben. Mogelijke waarden zijn comfort, basic of information_available.

Values
comfort|Comfort (A+)
basic|Basic (A)
information_available|Informatie beschikbaar (l)
lang
Vereist
Uit

Deze parameter geeft in welke taal (nl,en,fr,de,sp,it,pt,ru,jp,zh,da,se) de data moet teruggegeven worden. Merk op dat niet alle data vertaalbaar is.

x_coord
Vereist
Uit

De x coordinaat van de geografische filter waarvan resultaten worden teruggegeven.

y_coord
Vereist
Uit

De x coordinaat van de geografische filter waarvan resultaten worden teruggegeven.

radius
Default value
1000
Vereist
Uit

De radius (in m) van de zone met als middelpunt de x en y coordinaten waarin resultaten worden teruggegeven.

Example URL:
    http://opendata.visitflanders.org/sector/accommodation/base_registry.json?page=500&page_size=500&limit=1
   
Example result:
     null