Register van alle TVA logies in Vlaanderen.

In dit register vind je informatie over alle verblijven die vallen onder het Toerisme voor Allen' (TVA) decreet in het Vlaamse Gewest.

Trefwoorden
accommodation
logies
tva decreet
erkenning
TVA basisregister
TVA base registry
acknowledged
Doelgroep
Sector
Categorie
Logies
Type
Tekst
Uitgever
Toerisme Vlaanderen
Laatst aangepast:
18/02/2019
Updatefrequentie
Dagelijks
Beschikbare formaten:
JSON | XML | CSV | PHP
Resource URL:
https://opendata.visitflanders.org/sector/accommodation/tva-registry
business_product_id
Contains the id of a product
name
Name of product
name_or_number
Specific product name
discriminator
The information category to which the product belongs according the product taxonomy.
product_type
Contains the values: 'Base' or 'Promo'. Indicates if the accommodation is a basic product or also has an extra promotional name. If so, then you can find the list of productID's in the field 'parent_product_ids.
street
Name of street
house_number
Number of building
box_number
Subnumber of (part of) building
postal_code
Postal code of address
city_name
Sub city name
main_city_name
main city name
promotional_region
Touristic region to which the product belongs.
statistical_region
x
x-coordinate (Lambert 72)
y
y coordinate (Lambert 72)
lat
Latitude (wgs84)
long
Longitude (wgs84)
phone1
Phone number 1 of the product
phone2
phone number 2 of the product
phone3
phone number 3 of the product
email
e-mail of the product
website
url of website of the product
status
Indicates the status of the registrated accommodation. Possible values are: Notified (aangemeld nieuw decreet), Acknowledged (erkend nieuw decreet), Licensed (vergund volgens oud decreet).
last_status_change_date
Date on which the status has been changed
notification_date
Date of notification according to 'Logies decreet'. Covers all accommodation categories except 'Youth accommodation'.
acknowledgement_date
Date of acknowledgement according to 'Logies decreet'. Covers all accommodation categories except 'Youth accommocation'
comfort_class
Comfort classification for the accommodation categories. Values are different according the category.
number_of_units
Total number of units (aantal verhuureenheden)
maximum_capacity
Maximum number of sleeping places (Aantal slaapplaatsen)
tva_type
Type of acknowledgement according to 'TVA decreet'. Two values: Adults or Youth.
tva_acknowledgement
tva_capacity
Maximum number of sleeping places (Aantal slaapplaatsen).
tva_capacity_description
Extra information about capacity in TVA accommodation.
tva_acknowledgement_date
tva_principal_acknowledgement_date
Date of principal acknowledgement of TVA accommodation.
tva_revoke_date
Date of revoke of TVA accommodation.
tva_suspension_date
Date of suspension of TVA accommodation.
tva_suspension_removal_date
Date of suspension or removal of TVA accommodation.
deleted
Indicates if the product has been deleted
green_key_labeled
Eco label awarded to some of the products
accessibility_label
Protected accessibililty label contains 3 possible values: A+ (comfort), A (basic) or I (information_available).
changed_time
Contains the date the product was last updated
page
Default value
500
Vereist
Uit

Page_number geeft het pagina nummer aan wanneer de dataset is gepagineerd. De parameter kan samen met page_size worden gebruikt, die standaard op 500 is ingesteld. Indien je niet wil pagineren, stel je deze parameter in op -1.

page_size
Default value
500
Vereist
Uit

Met de 'page' parameter geef je het aantal resultaten aan die worden teruggeven in 1 pagina (bvb page=1&page_size=3 krijg je resultaat 1,2 en 3).

limit
Default value
500
Vereist
Uit

In plaats van de page / page_size kan je ook limit en offset gebruiken. Limit heeft hetzelfde doel als page_size, namelijk het aantal resultaten beperken, de standaardwaarde is 500. Stel limit=-1 indien je niet wilt pagineren en alle resultaten wil terugkrijgen

offset
Default value
0
Vereist
Uit

Met de 'offset' parameter kan je aangeven vanaf welke record resultaten worden teruggegeven (bvb ?offset=12&limit = 5 geeft 5 resultaten terug vanaf 12 record)

city
Default value
%
Vereist
Uit

Data zal gefilterd worden op de naam van de gemeente.

region
Default value
%
Vereist
Uit

Data zal gefilterd worden op de naam van de regio (maasland, waasland, vlaamseArdennen, kunststadAntwerpen, hageland, antwerpseKempen, leieStreek, groeneGordel, voerstreek, kunststadBrussel, kunststadBrugge, kunststadMechelen, haspengouw, kust, brugseOmmeland, scheldeland, kunststadLeuven, westhoek, kunststadGent, limburgseKempen, meetjesland).

timestamp
Default value
1970/01/01
Vereist
Uit

Een tijdsaanduiding (yyyy/mm/dd) die ervoor zorgt dat enkel resultaten worden teruggegeven die veranderd zijn sinds de gegeven waarde.

order_on
Vereist
Uit

De kolomnaam waarop moet gesorteerd worden, standaard zal er stijgend worden gesorteerd.

order_by
Default value
ASC
Vereist
Uit

De manier waarop gesorteerd moet worden. Stijgend wordt aangegeven met "ASC", dalend met "DESC".

bicycle_friendly
Default value
%
Vereist
Uit

Deze parameter geeft aan of er enkel fietsvriendelijke resultaten moeten teruggegeven worden. Mogelijke waarden zijn 1 of 0.

green_key
Default value
%
Vereist
Uit

Deze parameter geeft aan of er enkel groene sleutel resultaten moeten teruggegeven worden. Mogelijke waarden zijn 1 of 0.

accessibility
Default value
%
Vereist
Uit

Deze parameter geeft aan of er enkel resultaten moeten teruggegeven worden die toegankelijkheidsinformatie hebben. Mogelijke waarden zijn comfort, basic of information_available.

Values
comfort|Comfort (A+)
basic|Basic (A)
information_available|Informatie beschikbaar (l)
lang
Vereist
Uit

Deze parameter geeft in welke taal (nl,en,fr,de,sp,it,pt,ru,jp,zh,da,se) de data moet teruggegeven worden. Merk op dat niet alle data vertaalbaar is.

x_coord
Vereist
Uit

De x coordinaat van de geografische filter waarvan resultaten worden teruggegeven.

y_coord
Vereist
Uit

De x coordinaat van de geografische filter waarvan resultaten worden teruggegeven.

radius
Default value
1000
Vereist
Uit

De radius (in m) van de zone met als middelpunt de x en y coordinaten waarin resultaten worden teruggegeven.

Example URL:
    https://opendata.visitflanders.org/sector/accommodation/tva-registry.json?page=500&page_size=500&limit=1
   
Example result:
     null