Camperterreinen in Vlaanderen met promotionele attributen, v2.

Informatie over de camperterreinen in Vlaanderen. Aangepaste versie 2 naar aanleiding van het nieuwe logiesdecreet.

Trefwoorden
Kamperen
logies
overnachting
camperterreinen
camper areas
camping
campings
Kampeerlogies
Doelgroep
Toerist
Categorie
Logies
Type
Tekst
Uitgever
Toerisme Vlaandeen
Taal
English
Dutch
Laatst aangepast:
03/01/2019
Updatefrequentie
Dagelijks
Beschikbare formaten:
JSON | XML | CSV | PHP
Resource URL:
https://opendata.visitflanders.org/tourist/accommodation/camper-terrain_v2
business_product_id
Contains the id of a product
discriminator
The information category to which the product belongs according the product taxonomy.
changed_time
Contains the date the product was last updated
deleted
Indicates if the product has been deleted
name
Name of product
name_or_number
Specific product name
product_type
Contains the values: 'Base' or 'Promo'. Indicates if the accommodation is a basic product or also has an extra promotional name. If so, then you can find the list of productID's in the field 'parent_product_ids.
parent_product_ids
A list of parents ids (business_product_ids) if product_type is 'promo'
street
Name of street
house_number
Number of building
box_number
Subnumber of (part of) building
postal_code
Postal code of address
city_name
Sub city name
main_city_name
main city name
x
x-coordinate (Lambert 72)
y
y coordinate (Lambert 72)
lat
Latitude (wgs84)
long
Longitude (wgs84)
distance
Spatial query return result in meter
promotional_region
Touristic region to which the product belongs.
green_key_labeled
Eco label awarded to some of the products
accessibility_label
Protected accessibililty label contains 3 possible values: A+ (comfort), A (basic) or I (information_available).
closing_period
Actual closing period, multilingual
next_year_closing_period
Closing period next year, multilingual
phone1
Phone number 1 of the product
phone2
phone number 2 of the product
phone3
phone number 3 of the product
email
e-mail of the product
website
url of website of the product
facebook
facebook
twitter
twitter
flickr
flickr
instagram
instagram
product_description
Description of the product, multilangual.
cafeteria_present
bar_cafe_cafetaria
bikes_available
child_animation
dumping_station
fishing
internet_connection
jacuzzi
lake
laundry_service
mini_golf
other_sports
pets_allowed
play_ground
restaurant
Information on the accessibility of the restaurant/café
sauna
shop
snacks
solarium
specific_children_facilities
specific_large_families_facilities
specific_senior_facilities
swimming
tennis_court
status
Indicates the status of the registrated accommodation. Possible values are: Notified (aangemeld nieuw decreet), Acknowledged (erkend nieuw decreet), Licensed (vergund volgens oud decreet).
last_status_change_date
Date on which the status has been changed
number_of_units
Total number of units (aantal verhuureenheden)
maximum_capacity
Maximum number of sleeping places (Aantal slaapplaatsen)
number_of_short_term_camping_spots
Number of touristic camping spots <= 31 days (Aantal toeristische kampeerplaatsen, <= 31dagen).
number_of_touristic_camping_spots
Number of touristic camping spots for a season, <= 6 months (Aantal seizoensplaatsen <= 6 maanden).
number_of_camper_stands
Number of camper stand (<= 31 days)
number_of_camping_spots
Number of camping spots for tents <= 31 days (Aantal plaatsen op de tentenweide <= 31 dagen).
number_of_residence_units
Number of residence units (aantal overige plaatsen).
number_of_long_term_camping_spots
Number of regular camping spots (Aantal gewone verblijfplaatsen).
number_of_residence_units_for_rental
Number of residence units that can be rented to tourist for a short period of time <= 31 days (Aantal eigen verblijven voor verhuur <= 31 dagen).
number_of_hikers_huts
Number of hikers huts (Aantal kampeerhutten).
current_year_tourist_pitch_per_night_min
current_year_tourist_pitch_per_night_max
current_year_camping_field_pitch_per_night_min
current_year_camping_field_pitch_per_night_max
current_year_camping_field_pitch_per_year_min
current_year_camping_field_pitch_per_year_max
current_year_caravan_bungalow_per_weekend_min
current_year_caravan_bungalow_per_weekend_max
current_year_caravan_bungalow_per_midweek_min
current_year_caravan_bungalow_per_midweek_max
current_year_caravan_bungalow_per_week_min
current_year_caravan_bungalow_per_week_max
current_year_tent_per_weekend_min
current_year_tent_per_weekend_max
current_year_tent_per_midweek_min
current_year_tent_per_midweek_max
current_year_tent_per_week_min
current_year_tent_per_week_max
next_year_tourist_pitch_per_night_min
next_year_tourist_pitch_per_night_max
next_year_camping_field_pitch_per_night_min
next_year_camping_field_pitch_per_night_max
next_year_camping_field_pitch_per_year_min
next_year_camping_field_pitch_per_year_max
next_year_caravan_bungalow_per_weekend_min
next_year_caravan_bungalow_per_weekend_max
next_year_caravan_bungalow_per_midweek_min
next_year_caravan_bungalow_per_midweek_max
next_year_caravan_bungalow_per_week_min
next_year_caravan_bungalow_per_week_max
next_year_tent_per_weekend_min
next_year_tent_per_weekend_max
next_year_tent_per_midweek_min
next_year_tent_per_midweek_max
next_year_tent_per_week_min
next_year_tent_per_week_max
parking_available
discount_children
direct_booking_link
imagesurl
List of url's of images belonging to the product
imagesurlmain
Main image of the product
page
Default value
500
Vereist
Uit

Page_number geeft het pagina nummer aan wanneer de dataset is gepagineerd. De parameter kan samen met page_size worden gebruikt, die standaard op 500 is ingesteld. Indien je niet wil pagineren, stel je deze parameter in op -1.

page_size
Default value
500
Vereist
Uit

Met de 'page' parameter geef je het aantal resultaten aan die worden teruggeven in 1 pagina (bvb page=1&page_size=3 krijg je resultaat 1,2 en 3).

limit
Default value
500
Vereist
Uit

In plaats van de page / page_size kan je ook limit en offset gebruiken. Limit heeft hetzelfde doel als page_size, namelijk het aantal resultaten beperken, de standaardwaarde is 500. Stel limit=-1 indien je niet wilt pagineren en alle resultaten wil terugkrijgen

offset
Default value
0
Vereist
Uit

Met de 'offset' parameter kan je aangeven vanaf welke record resultaten worden teruggegeven (bvb ?offset=12&limit = 5 geeft 5 resultaten terug vanaf 12 record)

city
Default value
%
Vereist
Uit

Data zal gefilterd worden op de naam van de gemeente.

region
Default value
%
Vereist
Uit

Data zal gefilterd worden op de naam van de regio (maasland, waasland, vlaamseArdennen, kunststadAntwerpen, hageland, antwerpseKempen, leieStreek, groeneGordel, voerstreek, kunststadBrussel, kunststadBrugge, kunststadMechelen, haspengouw, kust, brugseOmmeland, scheldeland, kunststadLeuven, westhoek, kunststadGent, limburgseKempen, meetjesland).

timestamp
Default value
1970/01/01
Vereist
Uit

Een tijdsaanduiding (yyyy/mm/dd) die ervoor zorgt dat enkel resultaten worden teruggegeven die veranderd zijn sinds de gegeven waarde.

order_on
Vereist
Uit

De kolomnaam waarop moet gesorteerd worden, standaard zal er stijgend worden gesorteerd.

order_by
Default value
ASC
Vereist
Uit

De manier waarop gesorteerd moet worden. Stijgend wordt aangegeven met "ASC", dalend met "DESC".

bicycle_friendly
Default value
%
Vereist
Uit

Deze parameter geeft aan of er enkel fietsvriendelijke resultaten moeten teruggegeven worden. Mogelijke waarden zijn 1 of 0.

green_key
Default value
%
Vereist
Uit

Deze parameter geeft aan of er enkel groene sleutel resultaten moeten teruggegeven worden. Mogelijke waarden zijn 1 of 0.

accessibility
Default value
%
Vereist
Uit

Deze parameter geeft aan of er enkel resultaten moeten teruggegeven worden die toegankelijkheidsinformatie hebben. Mogelijke waarden zijn comfort, basic of information_available.

Values
comfort|Comfort (A+)
basic|Basic (A)
information_available|Informatie beschikbaar (l)
lang
Vereist
Uit

Deze parameter geeft in welke taal (nl,en,fr,de,sp,it,pt,ru,jp,zh,da,se) de data moet teruggegeven worden. Merk op dat niet alle data vertaalbaar is.

x_coord
Vereist
Uit

De x coordinaat van de geografische filter waarvan resultaten worden teruggegeven.

y_coord
Vereist
Uit

De x coordinaat van de geografische filter waarvan resultaten worden teruggegeven.

radius
Default value
1000
Vereist
Uit

De radius (in m) van de zone met als middelpunt de x en y coordinaten waarin resultaten worden teruggegeven.

Example URL:
    https://opendata.visitflanders.org/tourist/accommodation/camper-terrain_v2.json?page=500&page_size=500&limit=1
   
Example result:
     null