Bier musea in Vlaanderen & Brussel

Selectie van bier musea in Vlaanderen & Brussel.

Trefwoorden
bier
beer
musea
museum
museums
Doelgroep
Toerist
Categorie
Attracties
Type
Tekst
Uitgever
Toerisme Vlaanderen
Taal
English
Dutch
Laatst aangepast:
03/01/2019
Updatefrequentie
Doorlopend
Beschikbare formaten:
JSON | XML | CSV | PHP
Resource URL:
http://opendata.visitflanders.org/tourist/attractions/beer_musea
Name
Name of product
Street
house_number
Number of building
postal_code
Postal code of address
city_name
Sub city name
province
phone
Telephone
mobile
mobile
Fax
Email
e-mail of the product
Website
url of website of the product
B_Contact_name
B_Contact_email
B_Contact_phone
description_nl
description_en
Group_access
Group_access_Min_persons
Group_access_Max_persons
Group_access_duration
Group_access_languages
Group_access_Timing
Group_access_price
Groepsbezoeken_Inclusief: rondleiding + (1)
Groepsbezoeken_Mogelijkheid biertasting (2)
Groepsbezoeken_Mogelijkheid biermaaltijd (3)
IndividueelBezoek_Mogelijkheid tot indvidueel bezoek (4)
IndividueelBezoek_Mogelijkheid om aan te sluiten bij groepsbezoek
IndividueelBezoek_Duurtijd (incl. degustatie)
IndividueelBezoek_Talen
IndividueelBezoek_Tijdstip bezoeken
IndividueelBezoek_Price
IndividueelBezoek_Incl. rondleiding +
IndividueelBezoek_Mogelijkheid biertasting
IndividueelBezoek_Mogelijkheid biermaaltijd
Evenementen of andere initiatieven (5)
Andere opmerkingen
imagesURL
List of url's of images belonging to the product
videoURL
copyrights
Related links
changed_time
Contains the date the product was last updated
Deleted
Indicates if the product has been deleted
page
Default value
500
Vereist
Uit

Page_number geeft het pagina nummer aan wanneer de dataset is gepagineerd. De parameter kan samen met page_size worden gebruikt, die standaard op 500 is ingesteld. Indien je niet wil pagineren, stel je deze parameter in op -1.

page_size
Default value
500
Vereist
Uit

Met de 'page' parameter geef je het aantal resultaten aan die worden teruggeven in 1 pagina (bvb page=1&page_size=3 krijg je resultaat 1,2 en 3).

limit
Default value
500
Vereist
Uit

In plaats van de page / page_size kan je ook limit en offset gebruiken. Limit heeft hetzelfde doel als page_size, namelijk het aantal resultaten beperken, de standaardwaarde is 500. Stel limit=-1 indien je niet wilt pagineren en alle resultaten wil terugkrijgen

offset
Default value
0
Vereist
Uit

Met de 'offset' parameter kan je aangeven vanaf welke record resultaten worden teruggegeven (bvb ?offset=12&limit = 5 geeft 5 resultaten terug vanaf 12 record)

Example URL:
    http://opendata.visitflanders.org/tourist/attractions/beer_musea.json?page=500&page_size=500&limit=1
   
Example result:
     null