Belgische bierstijlen

Bieren en bierstijlen worden ingedeeld volgens hun gistingswijze. Vier gistingswijzen worden onderscheiden: lage, hoge, spontane en gemengde gisting. Twee unieke, en typisch Belgische bierstijlen, zijn de bieren van spontane en van gemengde gisting.

Trefwoorden
beer
bier
bierstijlen
beer styles
Doelgroep
Toerist
Categorie
Merken
Type
Tekst
Uitgever
Toerisme Vlaanderen
Taal
English
Dutch
Laatst aangepast:
03/01/2019
Updatefrequentie
Doorlopend
Beschikbare formaten:
JSON | XML | CSV | PHP
Resource URL:
https://opendata.visitflanders.org/tourist/brands/beer_styles
Name_nl
Name_en
BeerStyle_nl
BeerStyle_en
Description_nl
Description_en
imagesURL
List of url's of images belonging to the product
videolURL
copyrights
Related links
page
Default value
500
Vereist
Uit

Page_number geeft het pagina nummer aan wanneer de dataset is gepagineerd. De parameter kan samen met page_size worden gebruikt, die standaard op 500 is ingesteld. Indien je niet wil pagineren, stel je deze parameter in op -1.

page_size
Default value
500
Vereist
Uit

Met de 'page' parameter geef je het aantal resultaten aan die worden teruggeven in 1 pagina (bvb page=1&page_size=3 krijg je resultaat 1,2 en 3).

limit
Default value
500
Vereist
Uit

In plaats van de page / page_size kan je ook limit en offset gebruiken. Limit heeft hetzelfde doel als page_size, namelijk het aantal resultaten beperken, de standaardwaarde is 500. Stel limit=-1 indien je niet wilt pagineren en alle resultaten wil terugkrijgen

offset
Default value
0
Vereist
Uit

Met de 'offset' parameter kan je aangeven vanaf welke record resultaten worden teruggegeven (bvb ?offset=12&limit = 5 geeft 5 resultaten terug vanaf 12 record)

Example URL:
    https://opendata.visitflanders.org/tourist/brands/beer_styles.json?page=500&page_size=500&limit=1
   
Example result:
     null