Bier restaurants in Vlaanderen & Brussel

Selectie van bier restaurants in Vlaanderen & Brussel.

Trefwoorden
beer
bier
restaurants
resto
Doelgroep
Toerist
Categorie
Restaurants & caf├ęs
Type
Tekst
Uitgever
Toerisme Vlaanderen
Taal
English
Dutch
Laatst aangepast:
03/01/2019
Updatefrequentie
Doorlopend
Beschikbare formaten:
JSON | XML | CSV | PHP
Resource URL:
http://opendata.visitflanders.org/tourist/reca/beer_restaurants
name
Name of product
street
Name of street
house_number
Number of building
box_number
Subnumber of (part of) building
postal_code
Postal code of address
city_name
Sub city name
province
phone
Telephone
mobile
mobile
fax
fax
Email
e-mail of the product
Website
url of website of the product
B_Contact_name
B-Contact_email
B_Contact_phone
description_nl
description_en
Openingtimes_nl
Openingtimes_en
Group_acces_nl
Group_access_en
imagesURL
List of url's of images belonging to the product
videoURL
copyrights
Related links
changed_time
Contains the date the product was last updated
Deleted
Indicates if the product has been deleted
page
Default value
500
Vereist
Uit

Page_number geeft het pagina nummer aan wanneer de dataset is gepagineerd. De parameter kan samen met page_size worden gebruikt, die standaard op 500 is ingesteld. Indien je niet wil pagineren, stel je deze parameter in op -1.

page_size
Default value
500
Vereist
Uit

Met de 'page' parameter geef je het aantal resultaten aan die worden teruggeven in 1 pagina (bvb page=1&page_size=3 krijg je resultaat 1,2 en 3).

limit
Default value
500
Vereist
Uit

In plaats van de page / page_size kan je ook limit en offset gebruiken. Limit heeft hetzelfde doel als page_size, namelijk het aantal resultaten beperken, de standaardwaarde is 500. Stel limit=-1 indien je niet wilt pagineren en alle resultaten wil terugkrijgen

offset
Default value
0
Vereist
Uit

Met de 'offset' parameter kan je aangeven vanaf welke record resultaten worden teruggegeven (bvb ?offset=12&limit = 5 geeft 5 resultaten terug vanaf 12 record)

Example URL:
    http://opendata.visitflanders.org/tourist/reca/beer_restaurants.json?page=500&page_size=500&limit=1
   
Example result:
     null